ChatGPT for Google,自然语言处理引擎插件

annayy 生产工具插件248阅读模式

ChatGPT for Google插件是一种基于人工智能技术的浏览器扩展程序,它可以帮助用户更快速、更高效地搜索信息。ChatGPT for Google插件是一种基于人工智能技术的浏览器扩展程序,它可以帮助用户更快速、更高效地搜索信息,并提供了更加智能化的搜索方式和更加精准的搜索结果。

ChatGPT for Google插件功能:

搜索建议。当用户在谷歌搜索页面输入关键词时,ChatGPT for Google插件可以分析用户的搜索意图,并显示与该关键词相关的搜索建议。
搜索结果。ChatGPT for Google插件可以显示更加精准的搜索结果,并支持多种语言,可以满足不同用户的需求。
搜索历史记录。ChatGPT for Google插件可以记录用户的搜索历史记录,并帮助用户快速回溯之前搜索的内容。

在搜索引擎结果中同时显示 ChatGPT 的回答

ChatGPT 是一种人工智能驱动的自然语言处理引擎,可让您像人一样与聊天机器人(聊天机器人)聊天。

ChatGPT for Google,自然语言处理引擎插件

ChatGPT 越南语将帮助您体验 ChatGPT。

ChatGPT for Google 插件描述

应用大小:281 MiB
版本:1.0.4
下载次数:5818
更新时间:2023-02-08
评分:5.0

ChatGPT for Google插件下载:

关注“Chrome扩展网”公众号,输入“插件”根据提示,即可下载最新安装文件。

ChatGPT for Google 插件安装流程:

(1)将下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件
(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面
(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”
(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,完成安装

ChatGPT for Google 插件介绍

ChatGPT là một công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên được điều khiển bởi công nghệ AI cho phép bạn trò chuyện giống như con người và hơn thế nữa với một chatbot (người máy trò chuyện).

ChatGPT Vietnamese sẽ giúp bạn trải nghiệm ChatGPT.

本站文章均为原创,版权归本站所有,如需转载或引用请注明出处

weinxin
我的微信
“Chrome扩展网”微信公众号
微信扫码关注公众号,回复“验证码”获取插件
annayy
  • 本文由 发表于 2023年10月4日 11:55:01
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.chromekz.com/productivity/4688.html